ZoneOffer - Tilbud & Madspild
Åbn i appen ZoneOffer
Åben

Vilkår og Betingelser

Selskab

JPH Innovation ApS (CVR 40628363) er eneejer af ZoneOffer-appen, Zone-Offer.com, Zone-Offer.dk, ZoneOffer.dk hjemmesider og alle sociale medier relateret til ZoneOffer-mærket (sammen benævnt ZoneOffer i dette dokument ).

ZoneOffer respekterer vores kunders og brugeres privatliv og er derfor forpligtet til at beskytte dit privatliv, mens du bruger vores tjenester.

ZoneOffer konceptet

Missionen for ZoneOffer er at levere de bedste tilbud og rabatter, der er relevante for den enkelte bruger. Dette gøres ved at oplyse om varer og priser fra forskellige butikker. Ingen transaktion af køb af varer kan foretages gennem ZoneOffer.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

ZoneOffer (JPH Innovation ApS) påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i de tilbud, butikker eller arrangementer, der vises i ZoneOffer-appen. ZoneOffer (JPH Innovation ApS) kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle mistede rabatter eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af ZoneOffers’ tjenester.

Intellektuel ejendom

Ophavsret, varemærker, logoer og andre immaterielle rettigheder til ZoneOffer og dets tjenester tilhører JPH Innovation ApS. Du må ikke reproducere, kopiere, vise, overføre, offentliggøre eller på anden måde bruge disse immaterielle rettigheder uden tilladelse fra ZoneOffer (JPH Innovation ApS).

Lov og jurisdiktion

Enhver tvist relateret til denne politik – og/eller brugen af ZoneOffer-tjenesterne – er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist skal indbringes for de almindelige domstole i Danmark med Københavns Byret som værneting.